Gruzja stanowi pomost pomiędzy Europą i Azją. Gospodarka Gruzji jest silnie zintegrowana z rynkami międzynarodowymi. Kraj posiada szczególną lokalizację – znajduje się na Kaukazie, jest bramą pomiędzy Europą i Azją, graniczy z Morzem Czarnym od zachodu, z Rosją od północy, z Turcją i Armenią od południa i z Azerbejdżanem od południowego wschodu.
Aby przyciągnąć inwestorów, kraj oferuje wiele korzyści podatkowych i legislacyjnych. Gruzińska gospodarka została niemal w pełni zliberalizowana i obecnie posiada jedne z najbardziej atrakcyjnych warunków do inwestowania w regionie. Korupcja, kiedyś bardzo rozpowszechniona, została w dużej mierze wyeliminowana, co stanowi zachętę dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Według rankingu Transparency International, w 2016 r. Gruzja uplasowała się na lepszej pozycji niż Włochy i Brazylia, zajmując 44 miejsce na 176 badanych państw. Natomiast w raporcie World Bank Doing Business 2017 Gruzja zajęła w rankingu 16 miejsce na 190 gospodarek, co stanowi poprawę w stosunku do poprzedniego roku, kiedy to plasowała się na 24 pozycji.
BIZ podzielony na udział w różnych sektorach wygląda następująco (źródło: Zainwestuj w Gruzji, 2015 r.): transport i telekomunikacja (44%), sektor finansowy (14,2%), budownictwo (9,6%), sektor energetyczny (6,7%), produkcja (6,7%), hotele i restauracje (4,5%), rolnictwo (2,1%). Największym inwestorem BIZ w 2016 r. był Azerbejdżan, a największymi beneficjentami są sektor transportu i komunikacji.

Dlaczego warto inwestować w Gruzję

Mocne strony Gruzji, jej przewaga konkurencyjna to:
położenie geograficzne, które skutkuje ważną pozycją geostrategiczną, gdyż wszystkie ropociągi transportujące ropę z Kaukazu do Europy przechodzą przez terytorium kraju;
niski podatek od osób prawnych;
uproszczone procedury rejestracji firm;
najwyższy wskaźnik alfabetyzacji na świecie;
rząd, który stara się przyciągnąć inwestycje zagraniczne i podejmuje odpowiednie działania w tym kierunku.

Głównymi słabościami Gruzji są:

ograniczony rynek krajowy;
niestabilność relacji z Rosją;
rządowe środki mające na celu zmotywowanie lub ograniczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Rząd gruziński ustanowił szereg działań w celu rozwoju gospodarki kraju:

prywatyzacja spółek publicznych;
walka z korupcją;
brak dyskryminacji między gruzińskimi i zagranicznymi przedsiębiorcami;
drastyczne ograniczenie procedur tworzenia spółek;
obniżenie podatku od przedsiębiorstw;
liberalizacja rynku pracy.

Nieruchomości, inwestycje i prawa inwestorów są chronione przez prawo gruzińskie. Prawo własności jest zagwarantowane w art. 21 konstytucji gruzińskiej. Ustawa określa proste i dobrze ustalone mechanizmy dokonywania inwestycji, nabywania (lub przekazywania) nieruchomości i spółek w kraju.
Zgodnie z konstytucją Gruzji, międzynarodowe traktaty mają bezpośrednią moc prawną w Gruzji, która zapewnia liberalne środowisko legislacyjne do prowadzenia działalności gospodarczej oraz do inwestowania w kraju.

Jak założyć firmę w Gruzji

Gruzja jest szóstym krajem na świecie pod względem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej w rankingu Banku Światowego. Rozpoczęcie działalności w Gruzji jest bardzo proste, potrzebne są 1-2 dni i 100-200 GEL do rejestracji firmy.
Zasady dotyczące zakładania, rejestracji, reorganizacji i likwidacji spółki można znaleźć w Ustawie Gruzji o przedsiębiorcach, która określa wyczerpującą listę przedsiębiorstw, które można założyć w Gruzji.
Kliknij link, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zarejestrować firmę w Gruzji:

http://investingeorgia.org/en/ajax/downloadFile/564/The_Guide_-How_to_Register_a_Business

Ustawodawstwo

Gruzja ma bardzo elastyczne i kompleksowe prawodawstwo, które tworzy przyjazne dla biznesu środowisko i utrzymuje zdrowy klimat inwestycyjny.
W dniu 27 czerwca 2014 r. podpisano umowę stowarzyszeniową, która zamierza pogłębić i rozwinąć kompleksową umowę o wolnym handlu (DCFTA) między Gruzją a UE. Zgodnie z wymogami układu stowarzyszeniowego ustawodawstwo gruzińskie jest w trakcie procesu harmonizacji z prawodawstwem UE w celu zintegrowania gruzińskich przepisów z normami UE. Proces ten ma doprowadzić Gruzję do pozycji nieodłącznej części wspólnego rynku Unii Europejskiej.
Gruzja posiada korzystny system podatkowy oraz darmowe strefy przemysłowe. Obecnie w Gruzji działają cztery Wolne Strefy Przemysłowe (FIZ) w następujących miastach: Poti (port morski), Kutaisi (trzecie największe miasto) i Tbilisi (stolica, posiada dwie strefy przemysłowe). Firmy zarejestrowane w strefach wolnocłowych korzystają z niektórych zwolnień podatkowych:
jeśli firma produkuje towary w FIZ na eksport, jest zwolniona z wszelkich podatków, za wyjątkiem podatku dochodowego od osób fizycznych (20%), który jest wypłacany z wynagrodzeń pracowników;
jeśli firma eksportuje produkty z FIZ na inne terytorium Gruzji, oprócz podatku dochodowego od osób fizycznych, musi zapłacić podatek VAT i 4% przychodów ze sprzedaży krajowej.

Wszystkie wolne strefy przemysłowe (FIZ) są obsługiwane przez prywatne firmy, a inwestor powinien wynająć powierzchnię od operatora FIZ:
FIZ Tbilisi jest obsługiwane przez Tbilisi Free Zone JSC;
FIZ Poti jest zarządzany przez Rakia Georgia FIZ LLC;
IZ Kutaisi N1 jest obsługiwany przez Georgia International Holding (LLC Fresh Georgia);
FIZ Kutaisi N2 jest obsługiwany przez Hualing Group.

Gruzińska Narodowa Agencja Inwestycyjna
Gruzińska Narodowa Agencja Inwestycyjna odgrywa rolę moderatora między inwestorami zagranicznymi a rządem Gruzji, zapewniając inwestorowi dostęp do różnych rodzajów aktualnych informacji i środków skutecznej komunikacji z organami rządowymi. Ponieważ jest to agencja rządowa, zapewniają one wszystkie usługi bezpłatnie.
www.investingeorgia.org

Fundusz Partnerski

Rząd Gruzji utworzył państwowy “fundusz partnerski” o wartości kapitału własnego 1,4 miliarda euro, zapewniając dofinansowanie kapitałowe projektom opłacalnym finansowo. Fundusz Partnerski uczestniczy w nowych projektach inwestycyjnych w celu zmniejszenia ryzyka kraju dla zagranicznych inwestorów i działa jako “śpiący partner” z określoną, jasną strategią wyjścia.
www.fund.ge

Możliwości inwestycyjne w Gruzji:
energia;
turystyka i nieruchomości;
produkcja;
regionalne centrum logistyczne;
rolnictwo i przetwórstwo spożywcze.

Oferty, projekty i zamówienia publiczne:
oferty w Gruzji – http://www.tendersinfo.com/global-georgia-tenders.php
oferty i projekty z Gruzji – http://www.globaltenders.com/tenders-georgia.htm

Możliwości inwestycyjne w Dystrykcie Martvili

Rolnictwo

Zasoby naturalne i różne strefy mikroklimatyczne idealnie nadają się do hodowli szerokiej gamy kultur ziarnistych, warzyw, owoców, winorośli itp. Bogata i wolna od pestycydów gleba jest idealna do produkcji ekologicznej. Ponadto gmina Martvili posiada doskonałą lokalizację, ułatwiającą dystrybucję produkowanych towarów do wszystkich regionów Gruzji. Gmina nie posiada bazy do przetwórstwa produktów rolnych, tak więc budowa nowych zakładów przetwórstwa produktów, magazynów, gospodarstw do suszenia owoców itp. będzie ogromną korzyścią dla potencjalnych inwestorów i gminy.
Turystyka
Dystrykt Martvili posiada jeden z najbogatszych zasobów turystycznych w Gruzji. Piękne kaniony, nietknięta przyroda, historyczne i kulturowe dziedzictwo przyciągają rzesze turystów. Jako przykład może posłużyć Kanion Martvili, który odwiedziło 141 tysięcy turystów w ciągu ostatniego roku. Ponieważ liczba odwiedzających stale rośnie, istnieją duże możliwości inwestycyjne w budowę nowych hoteli, restauracji i innej infrastruktury turystycznej w gminie.

Informacje wizowe

Obywatele 94 krajów mogą wjeżdżać i pozostawać na terytorium Gruzji bez wizy przez cały rok. Goście posiadający ważne wizy i/lub zezwolenia na pobyt z 50 krajów, mogą wjechać i zostać w Gruzji bez wizy przez 90 dni w dowolnym 180-dniowym okresie.
W celu uzyskania dalszych informacji na temat reżimu wizowego dla obywatela każdego kraju i bezpaństwowca zamieszkałego w danym kraju, prosimy odwiedzić stronę internetową Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Gruzji
https://www.geoconsul.gov.ge/en/visaInformation
Aby uzyskać wizę, możesz również odwiedzić portal E-wizy, który umożliwia obcokrajowcom podróżującym do Gruzji w celach turystycznych uzyskanie gruzińskiej wizy bez odwiedzania urzędu konsularnego Gruzji
www.evisa.gov.ge