Fundacja ICAD i organizacja Pro Motion Georgia od 2014 roku wspólnie realizują projekty wspierające rozwój turystyki w Gruzji. Głównym celem projektów było wsparcie potencjału turystycznego w tych regionach kraju, w których nie był on w pełni wykorzystywany – pomimo rosnącej liczby turystów.

Celem realizowanych projektów jest rozwój i promocja turystyki lokalnej, odkrywanie nowych atrakcji turystycznych oraz promowanie zapomnianych zabytków kulturowych. Projekty charakteryzują się szerokim zasięgiem działania –  w dużej mierze przyczyniając się do rozwoju infrastruktury turystycznej w regionach poprzez:

 • wyznaczanie i oznakowanie szlaków górskich
 • opracowanie informacyjnych map szlaków, które znaleźć można w folderze promocyjnym oraz na stronach internetowych
 • promocję nowych tras
 • aktywizację społeczności lokalnych, będącej głównymi beneficjentami zrównoważonego rozwoju turystyki.

Projekty zostały zrealizowane przy wsparciu administracji lokalnych.

Projekt “Wsparcie administracji lokalnej regionów Megreli i Rachy w realizacji zamierzeń polityki promocji turystyki regionalnej.  Wymiana doświadczeń z regionem Imereti”  rozpoczął się w 2016 roku i jest rozwinięciem oraz kontynuacją działań z 2014 i 2015 roku, tym razem projekt kładzie nacisk na rozwój turystyki lokalnej w regionach: Racha (dystrykt Oni) oraz Megrelia (dystrykt Martvili).
W ramach projektu zostały zrealizowane działania mające na celu wymianę doświadczeń w zakresie turystyki zrównoważonej pomiędzy administracjami regionów Racha i Megrelia, a administracją regionu Imereti, która była zaangażowana w realizację poprzednich projektów.

Jednym z pierwszych kroków projektu była aktywizacja lokalnej młodzieży poprzez przeprowadzeni szkoleń z zakresu wykorzystania potencjału własnego w rozwoju turystyki regionalnej. Uczestnikami szkolenia byli głównie studenci wydziału turystyki Uniwersytetu w Kutaisi, młodzi przewodnicy, jak również zainteresowana lokalna młodzież. Szkolenia prowadzone były przez ekspertów z Polski oraz Gruzji.

Dla wybranych beneficjentów szkolenia została zrealizowana wymiana pomiędzy regionami, zainteresowanej pracą w branży turystycznej uczestnicy odwiedzili sąsiednie regiony, wymienili doświadczenia oraz uzupełnili wiedzę dotyczącą potencjału turystycznego regionów.

Ważnym elementem projektu były rekrutacja i szkolenia przedstawicieli gospodarstw wiejskich. W regionie Racha oraz Megrelia przeprowadzono selekcję, a następnie rekrutację przedstawicieli domostw, które spełniały wymogi niezbędne do przyjęcia gości (lokalizacji, możliwości noclegowe i gastronomiczne). Dzięki szkoleniom z ekspertami w dziedzinie gastronomii oraz mikro-przedsiębiorczości w domostwach powstały obiekty noclegowe, oferujące noclegi i wyżywienie, jak i indywidualne usługi takie jak degustacja win oraz specjałów lokalnej kuchni, wycieczki piesze, konne i samochodowe.

Realizacja projektu przyczyniła się również do rozwoju turystyki konnej oraz trekkingowej. W obydwu regionach, charakteryzujących się idealnymi warunkami na uprawianie turystyki górskiej, powstały 4 nowe szlaki, które zostały oznakowane, oraz opisane w folderze promującym regiony. W regionie Rachy powstały również szczegółowe mapy i wskazówki dotyczące poruszania się po wyznaczonych trasach.

Bardzo Istotnym etapem projektu było zebranie oraz przygotowanie informacji o trzech regionach, które posłużyły do przygotowania folderu promującego turystykę: “Explore Georgia – Visit Kutaisi, Visit Oni, Visit Martvili”. Folder zawiera kompleksowy opis walorów turystycznych, kulturowych i przyrodniczych, dystryktów Oni, Martvili oraz Kutaisi. Materiały promujące regiony zawierają opisy poszczególnych atrakcji turystycznych, zdjęcia, mapy i porady podróżnicze. Promocja folderu odbyła się w kilku etapach, duży udział w promocji brała Administracja miasta Kutaisi oraz Centrum Informacji Turystycznej w Kutaisi, pierwsze spotkania promujące folder zostały zorganizowane w Kutaisi, Martvili i Oni, podczas których uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej o działaniach w projekcie oraz otrzymać foldery. Promocja folderu oraz potencjału turystycznego regionów odbyła się również w Polsce, między innymi na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Warszawie WORLD TRAVEL SHOW 2017 (www.worldtravelshow.pl) oraz podczas spotkań z zainteresowaną Gruzją publicznością w Warszawie, Poznaniu (miasto partnerskie Kutaisi) i Czarnkowie (miasto partnerskie Martvili).

Promocja efektów projektu oraz potencjału turystycznego regionów odbywała się przy użyciu portali społecznościowych. W ramach działań projektowych powstałych strony Facebook dystryktów Oni i Martvili

www.facebook.com/visitmartvili
www.facebook.com/visitoni ,

oraz strony internetowych
www.visitmartvili.com
www.visitoni.com .

Dotychczas zrealizowane projekty

Projekt: „Rozwój turystyki szansą dla regionu Wsparcie rynku pracy w regionie Imereti” (2015)
Zrealizowane działania:

 • Rozbudowę strony internetowej www.visitkutaisi.com
 • Zamieszczenie dokładnych opisów szlaków turystycznych
 • Zamieszczenie informacji ułatwiających rezerwację noclegów w regionie Imereti
 • Zaprojektowanie, wydrukowanie oraz odpowiednia dystrybucja przewodnika turystycznego „Welcome to Kutaisi and Imereti”, wraz z dalszą dystrybucją mapki z roku 2014
 • Promocja regionu w mediach społecznościowych w tym stworzenie strony Facebook
 • Przeszkolenie 5 gospodarstw oraz 3 winiarni w zakresie marketingu lokalnego, obsługi klienta oraz przygotowania i promocji swoich produktów.
 • Przeszkolenie 30 osób w zakresie sprzedaży i obsługi klienta.
 • Większość z domostw i winiarni przeszkolonych w 2015 nadal kontynuuje współpracę z Fundacją oraz partnerem lokalnym w ramach działań projektowych.

Projekt: „Rozwój potencjału turystycznego w rejonie Imereti Wsparcie regionalnego rynku pracy” (2014)

Zrealizowane działania:

 • Stworzenie opisów atrakcji turystycznych, mapki miasta Kutaisi, oraz najbliższego otoczenia
 • Dystrybucja wydrukowanych materiałów w języku gruzińskim i angielskim restauracjach, hotelach, zainteresowanych instytucjach oraz punktach informacyjnych
 • Szkolenia dla przewodników turystycznych, które umożliwiły beneficjentom rozpoczęcie pracy w sektorze turystycznym
 • Promocja na portalach społecznościowych
 • Zaprojektowanie oraz uruchomienie pierwszej wersji strony internetowej