/ CO ROBIĆ W MARTVILI, WYDARZENIA I ŚWIĘTA

Termin: jesień
Festiwal odbywa się w Salkhino, w letniej rezydencji Dadiani. W festiwalu bierze udział wiele międzynarodowych artystów, którzy prezentują przeróżne utwory muzyki klasycznej w cudownym ogrodzie rezydencji. Festiwal odbył się już dwukrotnie, planuje się aby na stałe zagościł w kalendarzu artystycznym i otrzymał status festiwalu corocznego.